Tämä sivusto sisältää tietoa tasekirjasta.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätöksen yhteydessä on laadittava tasekirja.

Tasekirja sisältää:

Tasekirja on säilytettävä paperimuodossa. Sitä ei siis voi säilyttää pelkästään koneellisesti tietokoneella kuten muuta kirjanpitoaineistoa. Tasekirjan säilyttämisvelvollisuus on kymmenen vuotta.

Tasekirjasta säädetään kirjanpitolain kolmannen luvun kahdeksannessa pykälässä.